صادق نجفي
مدرك تحصيلي : دكترا
شهردار كلانشهر تبريز
رئيس هيات مديره و مديرعامل منطقه آزاد ارس
عضو هيات مديره كشتيراني جمهوري اسلامي ايران
مشاور عالي معاون اجرايي رئيس جمهور در امور ايرانيان خارج از كشور در شمال غرب
رئيس سازمان صنعت معدن و تجارت آذربايجان شرقي
رئيس سازمان بازرگاني استان آذربايجان شرقي
عضو هيات مديره شركت توسعه آذربايجان
قائم مقام وزير بازرگاني در استانهاي غرب و شمال غرب
مشاور و دستيار ويژه وزير بازرگاني
مشاور عالي سازمان توسعه و تجارت ايران
مشاور كميس
يون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي
عضو اتاق بازرگاني، صنايع و معادن و كشاورزي ايران
مديرعامل موسسه امين غرب و شمال غرب كشور
عضو هيات امناء حقوق بشر اسلامي غرب و شمال غرب كشور
عضو هيات امناء دانشگاه جامع علمي
كاربردي آذربايجان شرقي
عضو هيات مديره شركت شاهد
رئيس هيات امناء حوزه علميه سفيران هدايت
رئيس هيات امناء دانشگاه غير دولتي اسوه
مشاور عالي حقوق بشر در حوزه محيط زيست
نايب رئيس سازمان UCI.G
عضو گروه مشورتي كلانشهرهاي مجمع تشخيص مصلحت
عضو هيات مديره قطار شهري
عضو كارگروه
تدوين برنامه ششم توسعه در امور كلانشهرها
مدرس دانشگاه
رئيس روابط اقتصادي شمال غرب كشور
نماينده وزارت بازرگاني در كشورهاي تركيه و روسيه
عضو شوراي عالي ICT وزارت بازرگاني