فرم جستجو
  
  
  
  
 و  يا


كشور نوع تفاهم نامه عنوان تفاهم نامه سال انعقاد فایل ضمیمه
نيجريه تفاهم نامه های خارجی يادداشت تفاهم با آژانس ترويج بنگاه‌هاي كوچك و متوسط نيجريه 1391 دانلود تفاهم نامه
ونزوئلا تفاهم نامه های خارجی يادداشت تفاهم با جمهوري بوليواري ونزوئلا 1387 دانلود تفاهم نامه
ونزوئلا تفاهم نامه های خارجی يادداشت تفاهم با وزارت اقتصاد مردمي جمهوري بوليواري ونزوئلا 1383 دانلود تفاهم نامه
ونزوئلا تفاهم نامه های خارجی يادداشت تفاهم با وزارت صنايع ومعادن پايه و شركت veninsa جمهوري بوليواري ونزوئلا 1385 دانلود تفاهم نامه
هند تفاهم نامه های خارجی يادداشت تفاهم با سازمان ملي صنايع كوچك جمهوري هند 1389 دانلود تفاهم نامه