تاریخ خبر: ١٣٩٧/١١/٢٢

قابل توجه مدیران محترم بنگاههای صنعتی، معدنی و تجاری

جهت اطلاع از جزئیات و مشارکت در اجرای "طرح ملی سنجش بلوغ فناوری اطلاعات و ارتباطات بنگاههای صنعتی، معدنی و تجاری در گذار به فضای کسب ‌و کار الکترونیکی" و تکمیل پرسشنامه بر روی لینک زیر کلیک نمایید: http://www.mimt.gov.ir/ict متن کامل